sábado, 19 de janeiro de 2013

Kuroshitsuji II episódio 12 Final

Kuroshitsuji II episódio 11

Kuroshitsuji II episódio 10

Kuroshitsuji II episódio 9

Kuroshitsuji II episódio 8

Kuroshitsuji II episódio 7

Kuroshitsuji II episódio 6

Kuroshitsuji II episódio 5

Kuroshitsuji II episódio 4

Kuroshitsuji II eísódio 3